Tijd voor veiligheid, gezondheid & milieu (VGM)

Waar ligt jouw behoefte?

Bel 06 45 562 647 of mail me info@wassenaarat.nl voor een kennismakingsgesprek

Bij een managementsysteem...

Opzetten van een managementsysteem waarmee je de processen met betrekking tot veiligheid, en in mindere mate veiligheid, (nog) beter kunt gaan beheersen. Lees verder

Meer informatie over milieu

of bij onderdelen van een managementsysteem?

  • (nog) niet kiezen voor het opzetten (en certificeren) van een managementsysteem maar wel vast de leidinggevenden en uitvoerenden de meest gangbare veiligheidsopleidingen laten volgen 

  • Directiebeoordelingen waarmee je gericht stappen vooruit kunt zetten

  • Ook tussen de externe audits door weten of de processen en registraties goed verlopen (VGM-check)

  • Naast de werkplekinspecties door de operationeel leidinggevenden ook periodiek door een externe veiligheidskundige werkplekinspecties uit laten voeren

  • Binnen toolboxmeetings medewerkers aantoonbaar informeren, instrueren en motiveren met betrekking tot veiligheid en milieu

  • Tijdens externe audits ondersteund worden door een externe adviseur die op gelijkwaardig niveau staat met de externe auditor en de processen kent

  • Ondersteuning bij registratie en analyse van (bijna) incidenten

  • Invulling geven aan de uitvoering en/of opvolging van een risico-inventarisatie en -evaluatie  

Kortom, door vooruit te denken en aandacht te geven aan veiligheid, gezondheid & milieu is het mogelijk gevaren weg te nemen en te zorgen voor een veiliger werkomgeving voor de medewerkers en omgeving.

Wassenaar advies & Training          Gennepstraat 7     5043 LE Tilburg     info@wassenaarat.nl     0031 (0)6 45 562 647