Disclaimer voor www.wassenaarat.nl 

 

Wassenaar Advies & Training (WassenaarAT) heet je van harte welkom op de website.

 

Op deze site worden teksten en afbeeldingen met betrekking tot Tom Wassenaar, Wassenaar Advies & Training, WassenaarAT en haar diensten en trainingen getoond.

 

Getracht wordt deze website zo actueel mogelijk te houden. Hierom behouden wij ons het recht voor om op elk moment de inhoud aan te passen zonder hierover mededeling te (hoeven) doen.

 

Ondanks de inspanning de inhoud van de website actueel te houden, is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is. Aan de inhoud van deze site kunnen op geen enkele wijze rechten worden ontleend.

 

Wassenaar Advies & Training aanvaardt tevens geen aansprakelijkheid voor op de website opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden.

 

auteursrechten

Alle (auteurs-)rechten op de inhoud van deze site, te weten alle teksten, afbeeldingen, of informatie in andere vorm, komen toe aan Wassenaar Advies & Training, tenzij anders vermeld.

Informatie op deze site, ongeacht de verschijningsvorm, zoals teksten, afbeeldingen, mag niet worden gereproduceerd of gedistribueerd zonder vooraf verkregen schriftelijke toestemming van Wassenaar Advies & Training.

 

overig

Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen. 

Wassenaar Advies & Training is ingeschreven bij de kamer van koophandel onder nummer 34232969

Wassenaar Advies & Training          Gennepstraat 7     5043 LE Tilburg     info@wassenaarat.nl     0031 (0)6 45 562 647