Toolboxmeetings

Organiseren, Informeren, instrueren, motiveren en toch ook indekken

Bel

06 45 562 647

of mail me

info@wassenaarat.nl

voor een kennismakingsgesprek

Mogelijke behoeften

  • "Bepalen van relevante onderwerpen voor toolboxmeetings"
  • "Opzetten van toolboxmeetings"
  • "Uitvoeren van toolboxmeetings"
  • "Coachen van operationeel leidinggevenden bij het houden van toolboxmeetings"

Invulling: Opzetten en/of houden toolboxmeetings

Toolboxmeetings worden veelal gezien als een noodzakelijk kwaad van een VCA-gecertificeerd veiligheidssysteem. Wanneer je iedere keer moet gaan nadenken welk onderwerp je gaat behandelen en wat je hierover gaat vertellen is dit inderdaad een last. Het opzetten en houden van toolboxmeetings kan je ook uitbesteden en bijvoorbeeld laten koppelen aan de resultaten van een vooraf gehouden werkplekinspectie in het kader van twee in één klap. Een andere manier om toolboxmeetings uit te voeren is het spontaan bespreken van een veiligheids- of milieu-onderwerp met betrokken medewerkers. Is het vandaag opeens heel erg zonnig en zie je personen werken zonder een T-shirt aan? Tijd om een toolboxmeeting te houden over werken onder extreme weersomstandigheden. Dit kost niet veel tijd en is wèl nuttig. Denk er bij het houden van toolboxmeetings aan dat een bijkomend voordeel is dat je kan aantonen dat je medewerkers hebt geïnformeerd over een bepaald onderwerp. Mocht er dan toch iets gebeuren dan kan je hierop terugvallen bij een eventueel bezoek van de Inspectie SZW, mits je de toolboxmeeting goed hebt vastgelegd met besproken onderwerpen en aanwezigen. Echter, alleen het onderwerp besproken hebben is niet voldoende. Hebben de medewerkers het ook begrepen? Heb je ook toegezien op naleving? Hoe heb je gehandeld bij het niet naleven van de afspraken?

Wassenaar Advies & Training          Gennepstraat 7     5043 LE Tilburg     info@wassenaarat.nl     0031 (0)6 45 562 647