Wassenaar Advies & Training:

Ondersteuning op maat bij Kwaliteits-, Veiligheids- en Milieuprocessen en -certificering

Uit jarenlange ervaring in diverse functies en rollen weet ik dat veel bedrijven worstelen met het op de rit krijgen en houden van hun KAM-processen. Waar de een het lastig vindt om deze processen (certificeerbaar) op te zetten heeft een ander bijvoorbeeld moeite om de processen draaiende te houden of volgende stappen te zetten. Heeft ook jouw organisatie passende KAM-ondersteuning nodig om deze processen op orde te krijgen of houden?

Ik kan ondersteunen door werkzaamheden uit handen te nemen, mede sturing geven aan de processen, mee te denken met een frisse blik of als stok achter de deur fungeren.

Ik help je, met mijn ervaring, passie en inzet, graag te werken aan een gezondere toekomst voor jouw bedrijf. Hiervoor zijn diverse mogelijkheden, van ondersteuning van de directie bij directiebeoordelingen tot en met op interimbasis invullen van de rol van KAM-coördinator. Er is altijd een insteek die bij de behoefte van jouw bedrijf past!

Kwaliteit

Een pijler voor een gezonde toekomst is kwaliteit. Dit betreft de kwaliteit van het product of dienst, de tevredenheid van de klant, het beheerste proces, de gemotiveerde medewerker, samenwerking met leveranciers en onderaannemers, etc.

Veiligheid, gezondheid en milieu

Een tweede pijler voor een gezonde toekomst is veiligheid, gezondheid & milieu. Safety first is makkelijk te roepen maar veel lastiger uit te voeren. Zorg voor het milieu is populair maar hoe vul je dit in? Het betreffen wettelijke eisen, relevante normen, instructie en opleiding van medewerkers, beheer van middelen, een adequate bedrijfshulpverlenings-organisatie, etc.