Privacyverklaring

 

Deze privacyverklaring is opgesteld op 28 mei 2018 en gaat in op 28 mei 2018.

 

Wassenaar Advies & Training (ook gerefereerd als “WassenaarAT”, “ik” of “mijn”) weet dat privacy van groot belang is. Graag informeer ik u dan ook via deze privacyverklaring over de wijze waarop ik omga met het verzamelen van persoonsgegevens van de gebruikers van deze website. Ook leg ik uit hoe u de door mij verzamelde informatie kan inzien, aanpassen of verwijderen.

Nb. De omgang met gegevens binnen projecten is vastgelegd binnen mijn algemene voorwaarden dan wel op basis van de algemene voorwaarden van mijn opdrachtgever indien dit in het contract is vermeld.

 

De privacyverklaring geldt voor mijn website www.wassenaarat.nl, ook wel gerefereerd als “website” in dit document.

 

Ik zal uw informatie niet gebruiken of delen met iemand anders dan zoals beschreven in deze privacyverklaring. Deze privacyverklaring is niet van toepassing op informatie die ik op andere manieren (waaronder offline) of uit andere bronnen verzamel.

 

Artikel 1: Welke informatie ik verzamel

 1. Door de gebruiker verstrekte informatie: Dit is de informatie die u zelf op mijn website verstrekt heeft, zoals bijvoorbeeld uw naam, e-mailadres en andere persoonlijk identificeerbare informatie (allemaal aangeduid als "Persoonlijke gegevens"). Dit is van toepassing als u mijn social media pagina’s liket of volgt. Als u via de website of via e-mail met mij correspondeert, worden uw gegevens, de inhoud van uw e-mailbericht, uw e-mailadres en onze antwoorden mogelijk behouden.
 2. Gegevens met betrekking tot uw bezoek(en) aan mijn website. Ik verzamel gegevens omtrent de gebruikers van mijn website, zoals browsertype, duur van het bezoek, gebruikte pagina’s etc. Met deze gegevens kan ik u niet identificeren.

Ik verzeker u dat de informatie die u aan mij verstrekt via onze mijn website alleen gebruikt wordt voor die doeleinden die in deze verklaring uiteen worden gezet.

 

Artikel 2: Hoe ik uw gegevens gebruik

Informatie die over u wordt opgeslagen of verzameld, helpt mij om mijn services te verbeteren en aan te bieden wat u nodig heeft.

De volgende lijst bevat informatie over hoe ik uw gegevens kan gebruiken:

 1. Elke aanvraag die u doet via mijn website staat mij toe om de informatie die u mij heeft verstrekt te gebruiken, met betrekking tot de diensten die ik bied. Ik kan u ook informatie sturen over diensten waarin u mogelijk geïnteresseerd bent, zolang ik hiervoor uw toestemming heb verkregen.
 2. Om u een meer gepersonaliseerde ervaring te bieden. Ik kan u meer relevante artikelen, informatie, persoonlijke e-mails en nieuwsbrieven bieden aan de hand van uw gegevens.
 3. Ik monitor en analyseer de informatie die ik over u en mijn andere klanten bijhoud om mijn aanbod te verbeteren en beslissingen te nemen over mijn diensten, websites en advertenties.
 4. Om het gebruik van mijn website te analyseren en u suggesties en aanbevelingen te doen over diensten die u mogelijk interesseren.

 

Artikel 3: Hoe ik uw informatie deel

Ik zal geen persoonlijke informatie delen met derden, tenzij ik hiertoe wettelijk of door

middel van een dagvaarding verplicht ben en/of als ik denk dat dergelijke actie noodzakelijk is i.v.m. illegale activiteiten, aantijgingen van derden of om de veiligheid en integriteit van mijn website te beschermen.

 

Artikel 4: Hoe ik uw informatie bescherm

 1. Locaties buiten de Europese Economische Ruimte kunnen worden gebruikt voor de overdracht van gegevens die ik over u verzamel. Deze datasites zijn voor het opslaan of verwerken van uw informatie. Door uw gegevens bij mij in te dienen, heeft u ingestemd met deze overdracht en opslag van gegevens. Ik neem alle redelijke maatregelen om de veiligheid van uw persoonlijke gegevens te waarborgen in overeenstemming met deze privacyverklaring.
 2. Informatie die ik krijg wordt opgeslagen op beveiligde servers. Tansactiegegevens worden gecodeerd voor uw veiligheid.
 3. Ik geef om de integriteit en veiligheid van uw persoonlijke informatie en heb zowel technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen geïmplementeerd om uw persoonlijke gegevens te beschermen. Ik neem de gegevensbescherming binnen mijn bedrijf zeer serieus. Gecontracteerde servicebedrijven hebben een geheimhoudingsplicht en voldoen aan de geldende wettelijke voorschriften voor gegevensbescherming. Desalniettemin, ben ik niet in staat om te garanties te bieden tegen verlies, misbruik, ongeautoriseerde openbaarmaking, wijziging of vernietiging van gegevens, hoewel ik alle redelijke stappen onderneem om dit te voorkomen.

 

Artikel 5: Hoe om te gaan bij een inbreuk op de beveiligingIn het geval dat persoonsgegevens in het gedrang komen als gevolg van een inbreuk op de beveiliging, zal ik onmiddellijk actie ondernemen en de personen van wie de persoonsgegevens blootgesteld zijn en op de hoogte brengen. Dit is in overeenstemming met de kennisgevingsprocedures uiteengezet in deze privacyverklaring, of zoals anders vereist door toepasselijk recht.

 

Artikel 6: Uw keuzes over uw informatie

 1. Afmelden voor e-mails. Als u zich wilt afmelden voor een bepaalde nieuwsbrief, klikt u op de link ‘uitschrijven’ onder aan die e-mailnieuwsbrief;
 2. Inspectie en toegang: u kunt bij mij een samenvatting en een kopie aanvragen van alle persoonlijke informatie die ik over u bewaar;
 3. Correctie/toevoeging/verwijdering: wanneer u van mening bent dat uw informatie onjuist of onvolledig is, heeft u het recht om mij te verzoeken het te corrigeren, te wijzigen of te verwijderen;
 4. Dataportabiliteit: U kunt verzoeken dat ik u alle persoonlijke informatie toestuur die u mij heeft verstrekt of vragen dat ik deze informatie naar een derde partij stuur;

Bezwaar maken: u kunt bezwaar maken tegen het gebruik van uw persoonlijke gegevens wanneer ik deze gebruik op basis van mijn legitieme belangen om dit te doen;

 1. Beperking: u kunt verzoeken dat ik de verwerking van uw informatie beperk wanneer u denkt dat deze onjuist is, mijn verwerking onwettig is, u van mening bent dat ik de informatie niet langer nodig heb.
 2. Klacht: Mocht u niet samen met mij uitkomen, dan heeft u altijd het recht om een klacht in te dienen bij de privacy toezichthouder voor gegevensbescherming in uw rechtsgebied.

 

Artikel 7: Cookies

Ik maak gebruik van zogenaamde "cookies" om de werking van mijn website uit te monitoren en het gebruik ervan voor u gemakkelijker te maken.

"Cookies" zijn kleine tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen wanneer u mijn website bezoekt. U heeft de mogelijkheid om te voorkomen dat cookies op uw computer worden opgeslagen door uw browserinstellingen te wijzigen, maar dit kan de bruikbaarheid van mijn website beperken.

 

Artikel 8: Wijzigingen aan de privacyverklaring

Wassenaar Advies & Training behoudt zich het recht voor deze privacyverklaring aan te passen. Deze aanpassingen zullen op deze website worden gepubliceerd. Indien u na de aanpassing gebruik blijft maken van de website zal de aangepaste privacyverklaring op dit gebruik van toepassing zijn. Het is aan te raden deze privacyverklaring regelmatig te raadplegen zodat u van wijzigen op de hoogte bent.

 

Artikel 9: Contacteer mij voor vragen en updates

Indien u vragen of suggesties heeft ten aanzien van de privacy of indien u de aan mij verstrekte persoonsgegevens wenst aan te passen, kunt u contact met mij opnemen via het e-mailadres info@wassenaarat.nl of schrijf naar “Wassenaar Advies & Training, Varsseveldstraat 77, 5036 TB, Tilburg”

 

Uw aanvraag wordt binnen 30 dagen afgehandeld.

 

Wassenaar Advies & Training          Gennepstraat 7     5043 LE Tilburg     info@wassenaarat.nl     0031 (0)6 45 562 647