Risico-inventarisatie & -evaluatie (RI&E)

Opzetten, acties & prioriteiten bepalen, communiceren en monitoren voorgang en ontwikkelingen

Bel

06 45 562 647

of mail me

info@wassenaarat.nl

voor een kennismakingsgesprek

Behoeften

"Opzetten van de wettelijk verplichte RI&E en Plan van Aanpak"

"Uitvoering geven aan Plan van Aanpak"

"Actualiseren van de RI&E"

 

Invulling: Ondersteuning bij het opzetten van de RI&E en het plan van aanpak en bewaken van het oppakken van actiepunten

Het beschikken over een risico-inventarisatie en -evaluatie is wettelijk verplicht. Bij een RI&E hoort echter ook een plan van aanpak om de uitvoering van vastgelegde maatregelen te bewaken. Voor het opzetten van een RI&E gelden regels waarbij onder meer het aantal medewerkers bepalend is of de RI&E getoetst moet worden door een gecertificeerde deskundige welke binnen WassenaarAT niet werkzaam is. In veel gevallen is het dan ook raadzaam de RI&E in z'n geheel door een hierin gespecialiseerde organisatie, bijvoorbeeld de Arbodienst, te laten uitvoeren.  

Tevens zijn er diverse redenen om de RI&E tijdig te actualiseren. Zijn uw RI&E en plan van aanpak nog up-to-date?

Wassenaar Advies & Training          Gennepstraat 7     5043 LE Tilburg     info@wassenaarat.nl     0031 (0)6 45 562 647