Directiebeoordelingen

In plaats van een verplicht nummer een kans om stappen vooruit te zetten

Bel

06 45 562 647

of mail me

info@wassenaarat.nl

voor een kennismakingsgesprek

 Mogelijke behoefte

  • "Ondersteuning bij een directiebeoordeling die de afgelopen periode evalueert, de kansen en bedreigingen in beeld heeft en hierop inspeelt voor wat betreft de nabije of verdere toekomst"

Invulling: Voorbereiden, voorzitten en uitwerken van directiebeoordelingen

Periodiek moet de directie het managementsysteem beoordelen op effectiviteit. Dit vindt plaats binnen de directiebeoordeling. Om te zorgen voor de bewaking van het functioneren van het systeem is het nuttig zeker twee keer per jaar een directiebeoordeling uit te voeren. Deze directiebeoordeling is hét instrument om te werken aan continue verbetering.

Wassenaar Advies & Training          Gennepstraat 7     5043 LE Tilburg     info@wassenaarat.nl     0031 (0)6 45 562 647