Externe audits

Kunnen terugvallen op kennis en ervaring van een "interne" deskundige 

Bel

06 45 562 647

of mail me

info@wassenaarat.nl

voor een kennismakingsgesprek

Mogelijke behoefte

  • "Inhoudelijke ondersteuning van de directie of VGM-coördinator bij een initiële of opvolgingsaudit"  

Invulling: Begeleiden externe audits

Bij externe audits wordt beoordeeld of het veiligheidsmanagementsysteem voldoet aan de norm. Een externe partij (certificerende instantie) komt controleren of de administratieve zaken en de implementatie voldoen. Gecontroleerd wordt op onder meer het hebben en opvolgen van de risico-inventarisatie en -evaluatie, houden van VGM-overleg, uitvoeren van toolboxmeetings en werkplekinspecties. Bij een dergelijke audit kan het van belang zijn om ondersteund te worden door een persoon die de organisatie en de norm kent en hierdoor als gelijkwaardige sparringpartner voor de externe auditor kan fungeren.

Wassenaar Advies & Training          Gennepstraat 7     5043 LE Tilburg     info@wassenaarat.nl     0031 (0)6 45 562 647