Tijd voor Milieu

Waar ligt jouw behoefte?

Bel 06 45 562 647 of mail me info@wassenaarat.nl voor een kennismakingsgesprek

Bij een managementsysteem...

Opzetten van, en werken met, een managementsysteem waarmee je de processen met betrekking tot milieu (nog) beter kunt gaan beheersen. Lees verder

of bij onderdelen van een managementsysteem?

  • Directiebeoordelingen waarmee je gericht stappen vooruit kunt zetten

  • Mens- en/of milieugevaarlijke stoffen structureel vervangen door bij voorkeur ongevaarlijke stoffen

  • Weten welke milieuwet- en -regelgeving van toepassing is, en zorgen dat hieraan wordt voldaan

  • Bekend zijn met de milieurisico's die mijn locatie, medewerkers en processen veroorzaken, en deze risico's beheersen, zelfs bij incidenten

  • Een opgeleide en getrainde BHV-organisatie die kan optreden bij eventuele noodsituaties

Kortom, milieu is een onderwerp waar bedrijven in meer of mindere mate mee te maken hebben en soms op een onverwacht moment te maken krijgen. Kortom, u bepaalt of u zelf het moment kiest om u hierin te verdiepen!

Wassenaar Advies & Training          Gennepstraat 7     5043 LE Tilburg     info@wassenaarat.nl     0031 (0)6 45 562 647