Registratie en analyse van (bijna) incidenten

Leren van situaties die (bijna) fout zijn gegaan! 

Bel

06 45 562 647

of mail me

info@wassenaarat.nl

voor een kennismakingsgesprek

Behoefte

  • "Registratie van (bijna) incidenten zoals ongevallen, milieu-klachten en -incidenten"
  • "Analyse van individuele (bijna) incidenten"
  • "Analyse van (bijna) incidenten over een bepaalde periode"

Invulling: Tijdige melding van (bijna) ongevallen om zo nodig de plaats en omstandigheden van het incident te kunnen analyseren en getuigen te horen

Om van incidenten en bijna incidenten te kunnen leren, en hierdoor mogelijk incidenten in de toekomst te kunnen voorkomen, is aandacht nodig voor incidentenregistratie en -analyse. In de praktijk wordt vaak naar de laatste handeling gekeken en hier de oorzaak van het (bijna) incident aan gekoppeld. In de praktijk spelen vaak veel meer factoren een rol. Pas wanneer het (bijna) incident in een breder perspectief is onderzocht is het mogelijk de basisoorzaken vast te stellen en de juiste beheersmaatregelen te nemen. Ook kan uit een trendanalyse van (bijna) incidenten over een bepaalde periode belangrijke informatie komen over veel voorkomende risico's.

Wassenaar Advies & Training          Gennepstraat 7     5043 LE Tilburg     info@wassenaarat.nl     0031 (0)6 45 562 647