VCA-certificaat

 

Een VCA-certificaat behalen

VCA is een belangrijk hulpstuk voor elk bedrijf dat werkzaamheden uitvoert die een risico met zich meebrengen. Je kunt daarbij denken aan bedrijven die activiteiten ontplooien op het gebied van werktuigbouwkunde, bouwkunde, civiele techniek, elektrotechniek en meer. Bij deze bedrijven is het belangrijk dat er goed wordt gekeken naar zaken als veiligheid, gezondheid en milieu. Deze pijlers staan ook wel bekend als VGM. Als u de VGM van jouw bedrijf wilt controleren, dan kun je hier VCA voor gebruiken. VCA staat voor VGM Checklist Aannemers en is een tool die wordt ingezet door opdrachtgevers om te kijken hoe het met VGM binnen een bedrijf gesteld is. Een VCA-certificaat is dan ook steeds meer een verplichting als er opdrachten worden uitgeschreven. Wilt je voor jouw bedrijf een VCA-certificering behalen? Neem dan contact op met Wassenaar Advies & Training.

 

Certificering VCA

Je wilt met jouw bedrijf een VCA-certificering behalen? Hier komt heel wat bij kijken. Er is een groot aantal eisen die op de checklist voorkomen, waar het bedrijf aan moet voldoen. Een VCA-certificaat behalen is een specialiteit van Wassenaar Advies & Training. Ik heb al heel wat bedrijven aan een VCA-certificaat geholpen en kan ook jou hierin bijstaan. Ik vind het daarbij belangrijk om goed duidelijk te maken waar een VCA-certificering voor bedoeld is en om ervoor te zorgen dat alles dat met VCA en VGM samenhangt in de bedrijfscultuur wordt geïntegreerd. Per slot van rekening zijn veiligheid en milieu belangrijke aandachtspunten.

 

VCA-certificaat behalen

Steeds meer opdrachtgevers stellen een VCA-certificaat verplicht als er een opdracht uitgeschreven wordt. Met Wassenaar Advies & Training kan jij ook het VCA-certificaat behalen. Niet alleen kan je op deze manier meer opdrachten binnenhalen, misschien nog wel belangrijker is het feit dat je de processen zo ingericht hebt jouw bedrijf garant staat voor veiligheid en kwaliteit op de werkvloer.

Wassenaar Advies & Training         Gennepstraat 7     5043 LE Tilburg     info@wassenaarat.nl     0031 (0)6 45 562 647