Diensten MILIEU

Begeleiden bij opzetten, implementeren, certificeren, onderhouden en uitbouwen van een ISO-14001-managementsysteem

Het opzetten van een milieumanagementsysteem is een vak apart. Hier komen veel zaken overeen met het opzetten van een kwaliteitsmanagementsysteem. Extra verdiepingen zijn hier ondermeer het vastleggen van relevante milieuwet- en -regelgeving en het milieuaspectenregister. De verdere stappen voor en na certificering komen overeen met ISO-9001 (zoals interne audits, directiebeoordeling, etc.).

Wassenaar Advies & Training

Varsseveldstraat 77

5036 TB Tilburg

info@wassenaarat.nl

0031 (0)6 45 562 647