Klanttevredenheidsmeting

Bedenk niet alleen zelf wat je beter kunt doen... vraag het je klant!

Bel

06 45 562 647

of mail me

info@wassenaarat.nl

voor een kennismakingsgesprek

 Mogelijke behoefte

  • "Opzetten van een op de organisatie afgestemde klanttevredenheidsmeting"
  • "Begeleiden van een klanttevredenheidsmeting"

Invulling: Begeleiden bij opzetten en implementeren klanttevredenheidsmeting

Zonder klanten geen werk! Juist hierom is het belangrijk om de klanteisen en -verwachtingen vooraf goed in beeld te brengen. Het ingaan op de vraag van de klant is niet altijd genoeg. Probeer al vooraf bij de klant een laag dieper te komen om niet alleen de harde afspraken goed op papier te zetten maar probeer ook de verwachtingen van de klant te achterhalen. 

Achteraf kan door middel van een klant-tevredenheidsmeting getracht worden om in beeld te brengen of de klant inderdaad tevreden is over de geleverde dienst of het geleverde product. Een leerzame klanttevredenheidsmeting is meestal niet een standaard vragenlijstje per post of mail maar een op de organisatie afgestemde opzet en wijze van uitvoering. Zo kan de opzet bij kleine en grote klanten verschillen, kan een schriftelijke lijst goed werken of is een gesprek door de directeur met deze klant de nuttige informatie opleveren. Kortom, maatwerk!

Wassenaar Advies & Training          Gennepstraat 7     5043 LE Tilburg     info@wassenaarat.nl     0031 (0)6 45 562 647