Kwaliteitsmanagementsysteem volgens ISO-9001

Werken aan beheerste processen

Bel

06 45 562 647

of mail me

info@wassenaarat.nl

voor een kennismakingsgesprek

 Mogelijke behoeften

  • "ISO-9001-certificering om mee te kunnen dingen bij potentiële opdrachtgevers die ISO-9001-certificering vereisen"
  • "Beheerste processen met betrekking tot kwaliteit om de kans op foute producten of diensten, faalkosten, ontevreden klanten, opnieuw maken van eerdere fouten, etc. te verkleinen"
  • "Omzetten van het huidige kwaliteitsmanagementsysteem op basis van ISO-9001:2008 naar een systeem op basis van ISO-9001:2015"

Invulling: Opzetten, onderhouden en uitbouwen van kwaliteitsmanagementsysteem

Het opzetten van een kwaliteitsmanagementsysteem is een vak apart. Hoe ga je te werk, wat neem je wel op en wat niet, wat zijn verplichte items vanuit de norm, hoe krijg je de medewerkers mee? Vele vragen waar invulling aan gegeven worden bij het opzetten van een projectplan en het gezamenlijk opzetten van een kwaliteitsmanagementsysteem. Het uitgangspunt van WassenaarAT is dat je dit systeem niet opzet voor de certificerende instantie maar voor de eigen organisatie. Kortom, dit is geen systeem dat ik als extern adviseur ga schrijven maar een proces waarin ik uw organisatie graag wil begeleiden.

Wassenaar Advies & Training          Gennepstraat 7     5043 LE Tilburg     info@wassenaarat.nl     0031 (0)6 45 562 647