Interne Audits

Vaak nog zoveel meer uit te halen 

Bel

06 45 562 647

of mail me

info@wassenaarat.nl

voor een kennismakingsgesprek

 Mogelijke behoeften

  • "Audits uit laten voeren door een onafhankelijke auditor"

  • "Audits uit laten voeren door een opgeleide auditor"

  • "Auditoren op laten leiden voor het uitvoeren van interne kwaliteitsaudits"

  • "Auditoren coachen bij het uitvoeren van interne audits" 

Invulling: Uitvoeren van interne audits, opleiden en coachen van interne audioren

Binnen de interne audit vindt de beoordeling plaats van de naleving en effectiviteit van het kwaliteitsmanagementsysteem. Niet alle bedrijven kunnen en willen zelf interne audits houden. Reden om de audits niet zelf te kunnen houden is een gebrek aan goede auditoren of door de beperkte grootte van het bedrijf niet kunnen uitvoeren van onafhankelijke audits. Het uitbesteden van de uitvoering van interne audits aan WassenaarAT of het op laten leiden van interne auditoren zijn oplossingen om aan deze ISO-9001-eis te kunnen voldoen.

Wanneer auditoren net beginnen met auditen of ook wanneer ze deze activiteit al lang uitvoeren is het zinvol om feedback te krijgen op hun manier van auditen. Door audits bij te wonen en de auditoren hier individueel terug te koppelen kunnen de auditoren groeien. Zo zullen ze onder meer beter leren om incidenten te onderscheiden van structurele afwijkingen, auditees zelf laten komen met verbetervoorstellen en hun rol als auditor beter leren afbakenen. Resultaat: meer zinvolle managementinformatie aanleveren waardoor de kans dat de resultaten van de audit tot verbetering leiden groter worden. 

Wassenaar Advies & Training          Gennepstraat 7     5043 LE Tilburg     info@wassenaarat.nl     0031 (0)6 45 562 647