Directiebeoordelingen

In plaats van een verplicht nummer een kans om stappen vooruit te zetten

 

Bel

06 45 562 647

of mail me

info@wassenaarat.nl

voor een kennismakingsgesprek

Mogelijke behoeften

  • "Ondersteuning bij een directiebeoordeling welke de afgelopen periode evalueert, de kansen en bedreigingen in beeld brengt en hierop inspeelt voor wat betreft de nabije en/of verdere toekomst."

Invulling: Voorbereiden, voorzitten en uitwerken van directiebeoordelingen

Directiebeoordelingen zijn een vereist onderdeel van een kwaliteitsmanagementsysteem. In de directiebeoordeling beoordeelt de directie dit systeem. Functioneert het systeem, worden de doelstellingen gehaald, wordt effectief gewerkt aan continue verbetering, worden interne audits gehouden en zijn hieruit trends te halen en worden de afwijkingen en verbetervoorstellen opgepakt? Deze en nog vele andere vragen komen in de directiebeoordeling naar voren. Dit zijn dé momenten om de huidige positie te bepalen, te zien of deze positie overeen komt met de positie die de directie in de vorige directiebeoordeling voor ogen had, welke veranderingen binnen en buiten de organisatie invloed hebben op de organisatieprocessen, etc. Om daadwerkelijk vooruitgang te boeken is het zinvol een dergelijk overleg minimaal twee keer per jaar te houden, en hier de tijd voor te nemen. Kortom, leun achterover, denk na, en zet de lijnen uit! 

Wassenaar Advies & Training          Gennepstraat 7     5043 LE Tilburg     info@wassenaarat.nl    0031 (0)6 45 562 647